Клиниканың структур бүлекчәләре - РКОБ им. проф. Е.В. Адамюка

Выберите язык

Мәгълүмат өстәле:
Түләүле хезмәтләр бүлеге:
Справочная служба:
Платные услуги:
Open menu

Клиниканың структур бүлекчәләре

Консультатив поликлиника
Консультатив поликлиника
Кабул итү бүлеге һәм ашыгыч ярдәм кабинеты
Кабул итү бүлеге һәм ашыгыч ярдәм кабинеты
Микрохирургия бүлеге (түләүле хезмәтләр)
Микрохирургия бүлеге (түләүле хезмәтләр)
Балалар кабинеты
Балалар кабинеты
1-нче микрохирургия бүлеге
1-нче микрохирургия бүлеге
2-нче микрохирургия бүлеге
2-нче микрохирургия бүлеге
Операцияләр башкарыла торган блок
Операцияләр башкарыла торган блок
Анестезиология бүлеге
Анестезиология бүлеге
Клиника һәм диагностика лабораториясе
Клиника һәм диагностика лабораториясе
Рентген диагностикасы бүлеге
Рентген диагностикасы бүлеге
Даруханә
Даруханә
Клиник фармакология хезмәте
Клиник фармакология хезмәте
Эпидемиология бүлеге
Эпидемиология бүлеге
Оештыру-методик һәм клиник-эксперт эше бүлеге
Оештыру-методик һәм клиник-эксперт эше бүлеге
Югары технологияле медицина ярдәмен оештыру бүлеге
Югары технологияле медицина ярдәмен оештыру бүлеге
Стандартлаштыру һәм сыйфат менеджменты бүлеге
Стандартлаштыру һәм сыйфат менеджменты бүлеге
Укыту бүлеге
Укыту бүлеге
Технический отдел
Технический отдел
Отдел АСУП
Отдел АСУП
Отдел по связям с общественностью
Отдел по связям с общественностью